Nạp tiền

HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN VÀO VÍ ĐIỆN TỬ

Chuyển khoản tới các tài khoản dưới đây:


Nội dung chuyển khoản: TH <tentaikhoan > <sodienthoai>

QUY ĐỊNH HÌNH THỨC THANH TOÁN

Để kết thúc quá trình đặt hàng, quý khách thanh toán một khoản tiền đặt cọc trước cho Giao Dịch Quốc Tế để chúng tôi thực hiện giao dịch mua hàng theo yêu cầu trên đơn hàng.

- Số tiền đặt cọc trước bao gồm:

Tiền hàng: giá sản phẩm trên website đặt hàng Trung Quốc, số tiền này Giao Dịch Quốc Tế thu hộ cho nhà cung cấp.
Phí dịch vụ: là phí khách hàng trả cho Giao Dịch Quốc Tế để tiến hành thu mua theo đơn hàng đã đặt.